Ukuhlola ubuntu bakho bhizinisi (EA-ZA02-1003)

20.00

SKU: EA-ZA02-1003 Category:

Description

Ngakho ucabanga ngokuqala ibhizinisi, siyakuhalalisela! ….. Kodwa ngaphambi kokuthatha lesi sinyathelo esibindile usuke ucabange ukuthi ngaphezu kwengxenye yazo zonke amabhizinisi ahluleka? Isizathu esiyinhloko salokhu ukuthi labo abazama ukuqala nokuqhuba ibhizinisi labo abanalo izimfanelo zangaphakathi, ikhono, izipho kanye nethalenta ukuze baphumelele ibhizinisi labo

Ngakho NGAPHAMBI ukuthi utshale imali yakho (futhi mhlawumbe omunye umuntu) angene ebhizinisini lakho, SIPHUMELELA UMSEBENZI WOKUHLOLA ukuze ubone ukuthi unakho yini okudingekayo (isisusa, ikhono lemvelo, izimfanelo, ubuntu kanye nethalenta) ukuze uphumelele ibhizinisi lakho.